Laglöst i Karlskrona

Förbud

Visst är det härligt och uppfriskande med engagerade och talföra personer. I denna stund pekar jag på snart utvandrande Peter Öjerskog i Karlskrona. I dag behövde jag bara uttala ett enda ord – HUSBILSPARKERING – så kom följande helt utan några ytterligare frågor från min sida.

”Turistande husbilar i Karlskrona kan lugnt fortsätta parkera över natten på grusparkeringarna med havsutsikt runt Bryggareberget. De skyltar som gatuchefen Karl-Johan Svärd satt upp om nattligt p-förbud saknar nämligen lagstöd, de är ogiltiga.

Anledningen är att skyltarna är små så kallade tilläggskyltar. Utan huvudskylt finns ingen rättslig grund för dem. De husbilsägare som fått p-böter behöver bara gå till polisen och skriva ett bestridande.

Ovanstående är senaste exemplet på felaktig skyltning från kommunen och tjänstefel från de kommunalt förordnade parkeringsvakterna (Securitas). Tillsammans blir det ett miljonsvindleri mot Karlskronas invånare, besökare och turister.

För någon vecka sedan avslöjades näst senaste felet: en dubbelskyltning med motsägelsefulla budskap på Ö Köpmansgatan. Nu tvingas kommunen betala tillbaka ett dussintal felaktiga p-böter eftersom bedrägeriet avslöjades.

Polis och myndigheter har flertalet gånger påtalat för trafikbyråkraterna i Karlskrona om felaktig p-skyltning och ogiltiga påhittade skyltar. Men Karl-Johan Svärd & Co struntar i detta.

Tekniske chefen Anders Jaryd skryter om att intäkterna från p-böter dubblats sedan ”nya parkeringsstrategin” infördes på Trossö. Hur kan han vara stolt över detta då det bygger på ”bedrägeri”?

Det är också uppenbart att p-vakterna är inkompetenta. De saknar adekvat kunskap om p-lagstiftningen, utan fortsätter att begå tjänstefel genom att skriva ut ogiltiga p-böter.

Karlskrona kommun och p-vakterna måste omedelbart sluta med p-övervakningen tills skyltar och föreskrifter är korrekta.

Vi bakom p-val.nu har tagit strid mot det miljonsvindleri som går under namnet ”nya parkeringsstrategin”. Vi samlar nu ihop 5000 namn för att kräva en kommunal folkomröstning om avgiftsfri parkering med p-skiva på kommunal mark i Karlskrona.

Det måste bli slut på kommunens miljonbedrägeri.

Det måste bli slut på p-vakternas ständiga tjänstefel.

Det måste bli slut på Tommy Olssons, KD, p-terror.”