Ett brev betyder så mycket

Ett brev betyder så mycket, speciellt i Ronneby kommun.

Rubriker i lokalpress, tv och journalisttidning har den senaste veckan avslöjat att det går hett till i det s.k. postrummet i Ronneby stadshus. I detta rum får massmedia ta del av offentlig post som är adresserad till kommunen och dess politiker och tjänstemän.

Ett litet prov på rubriker visar vad det handlar om:

”Reporter anmäld för poststöld” – ”Ronneby kommun polisanmäler reporter”-” Reporter polisanmäld av kommunalråd” -”Sydöstranreporter motanmäler till JK, Justitiekanslern”.

Medan de unika uppgifterna nu valsar runt i mediasverige har jag inte svårt att tänka tillbaka på tidigt 70-tal. På den tiden var det riktigt svårt att få fram även den mest offentliga posten och jag måste tyvärr konstatera – att Ronneby kommun inte har lärt sig ett dyft på dessa fyrtio (40) år. Tydligen lever vissa ledande tjänstemän och politiker i tron att ett brev adresserat till kommunalrådet Roger Fredriksson inte ska diarieföras.

I en intervju har tillförordnade kommundirekören Anna-Karin Sonesson påstått att hon lagt ett brev adresserat till Roger Fredriksson i hans personliga postfack. Det är detta brev som journalisten uppger att han fått med sig till redaktionen av misstag. Sonesson har också berättat att brevet vid återlämnandet dagen efter var öppnat, vilket journalisten har förnekat. Sonesson anser således att brevet låg i Fredrikssons postfack och inte i pärmen för offentlig post. Ord står mot ord.

Postfacken, med post till politiker och tjänstemän finns i samma rum  som  massmedia har tillgång till för att ta del av offentlig post. Med andra ord en möbel som många gånger kan vara mer lockande än det offentliga.

Roger Fredriksson har sagt – ”all post kan inte vara tillgänglig för allmänheten”. Nej, inte post som innehåller uppgifter om personer som omfattas av bl.a. socialtjänstlagen. Ett brev adresserat till kommunalrådet Roger Fredriksson kan dock inte med automatik anses få stämpeln ”hemligt”. Varje svensk måste vara medveten om att ett brev som de skickar till en offentlig administration är att beteckna som offentlig och ska omedelbart diariföras. Detta gäller även e-post.

Reportern har bl.a. berättat att en räkning från en konsultfirma i Hamburg har slitits ur hans händer! Han har blivit utslängd från postrummet! Detta har tydligen skett efter att man sett honom undersöka innehållet i postfacken.

Helt klart måste det nu till en ordentlig utredning men också utbildning och då menar jag tjänstemän och politiker som tycks leva kvar i en svunnen tid och verklighet.

Det finns många knep att ta till när det gäller att komma över offentlig post i en kommun som försöker jäklas med massmedia. För många år sedan fick vi lära oss att bl.a. papperskorgen i post- och kopieringsrummet kunde innehålla många värdefulla uppgifter. Papperskorgar ska således aldrig underskattas som uppgiftslämnare.

Den nu inlämnade polisanmälan borde Ronneby kommun och Roger Fredriksson ha besparat allmänheten. En sådan löser inga problem. Det gör däremot utbildning.

Nu har reportern motanmält Ronneby kommun  till JK, Justitiekanslern och det är en anmälan som däremot kan få allvarliga konsekvenser för Ronneby kommun och dess ledning.

Ett svar på ”Ett brev betyder så mycket

 1. Blogginlägget om posthanteringen i Ronneby kommun har föranlett flera kommentarer i ämnet på Facebook. Här redovisar jag de första:

  Bo Arnesjö: Man ska nog tänka efter före!

  Peter Lindström: Man får inte öppna andras post, det är ett lagbrott oavsett om man är murvel eller
  inte. Det luktar mygel från murvelns sida. I detta fallet anser jag att enpolisanmälan är på sin plats. Sedan får polisundersökningen visa hur allvarligt man anser det vara. Journalistkåren borde väl vara lättade att det kommer till
  rättslig prövning.

  Agneta Åhrberg: Journalisterna och allmänheten har rätt att ta del av all diarieförd post. Är det så att det
  kan visas att det är fel i diariet (en journalist har sänt ett brev till ett kommunalråd och brevet diarieförs inte t.ex.) så tål det att granskas av media. Men A-K Sonessson öppnar inte personligt adresserade brev. Det kommer in massor, så det är rimligt att hon avlastar sig dem först till de privata postfacken. Det är skillnad att skriva Till Kommunen (att. kommunalrådet) mot att skriva Till Kommunalrådet, Kommunen.

  Ingemar Lönnbom: Här förekommer en del missförstånd: även brev som adresserats till kommunalrådet
  personligen kan vara allmän handling – om de inte berör rent personliga frågor.Handlar de om något som kommunen handlägger är det allmän handling. Se Utgivarnas blogg ”allmän handling”. http://www.allmanhandling.se/?p=1077

  Bengt Mauritzson: Helt rätt Ingemar Lönnbom. Om postöppning och diariet i Ronneby kommun fungerar på det sätt som Agneta Åhrberg beskriver måste det snabbt till en översyn av rådande organisation. Det kan inte/får inte vara upp till respektive politiker eller tjänsteman att efter öppnande av brev välja om man VILL diarieföra posten eller inte.

  Agneta Åhrberg: Är brev adresserade till en person så ska det öppnas av den personen, som i sin tur får bedöma om det är en privat eller kommunal (offentlig) angelägenhet. Därför bör avsändare av brev till myndigheter vara välinformerade om hur de ska adressera brev. Det gäller i Ronneby såväl som i andra kommuner och alla andra myndigheter i Sverige.

  Bengt Mauritzson: Det är i det läget som omdöme respektive glömska inträder och då handlar det om bristande kunskap hos tjänstemän och politiker. Brev med t.ex. kritiska uppgifter kan lätt ”glömmas” bort.

Kommentarer är stängda.