Politiska val löser problem

Kulturarbetare tar aldrig semester. Har inte tid, inte heller råd.

Politiker däremot tar semester, för de har råd och denna solklara kulturkrock har nu fått regionens politiker att sätta semesterdrinken i halsen. De är förvånade över att deras ”semesterplan” inte lyckades. Politiker tror alltid att obekväma beslut med vidhängande debatt snabbt ska dö ut om de själva förblir tysta och oåtkomliga. Men sådana planer biter inte på uthålliga kulturarbetare.

En ihållande debatt i sociala medier och uppbackande artiklar i lokalpressen har tvingat ledande regionpolitiker att snabbt backa.

Gör om och ta nytt beslut är vad som nu gäller för dagen när regionrådet Christina Mattisson, s, har tagit kommandot när kritiken nådde ända in i politikens högborg. Christina har tagit initiativet till att kalla till ett extra sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott. Mötet ska äga rum på onsdag i nästa vecka och mötet kan bara sluta på ett sätt – man river upp sitt förra beslut och ger nu regiondirektören ett nytt uppdrag – låt Musik i Blekinge stanna kvar i nuvarande lokaler.

Vad är då förklaringen till att kulturarbetarna förmodligen blir bönhörda? Det finns flera skäl, men det klart viktigaste skälet är ett väntande val nästa år. Det räckte med att moderaten Jan Lennartsson i går gjorde sitt hundrade (100) utspel och lovade ett nytt kulturhus i Karlskrona. Att han efter sju år har misslyckats genomföra detta korthus till projekt beror på dålig ekonomi. Något som han i dag tvingas erkänna.

Däremot ska han ha kredit för sitt tomma utspel som huvudmotståndaren socialdemokraterna svalde i ett nafs. Socialdemokraterna har av kulturarbetarna pekats ut som motståndare och anklagats för att försöka tysta debatten. Därav blixtutryckningen i går.

Till Jan Lennartsson vill jag ge följande råd: om du vill vara en kulturen och musikens tillskyndare, varför ser du då inte till att Karlskrona kommun betalar Musik i Blekinges hyra för nuvarande lokaler? Då är frågan löst för all framtid eller tills du har lyckats bygga ett nytt kulturhus.

Ronneby kommun har länge arbetat på ett så framsynt sätt när man t.ex. låter länets konstnärer i KROMA ta några av sina utmärkta lokaler i anspråk. Det som fungerar i Ronneby kan säkert med lite vilja fungera också i Karlskrona.

Tack Jan och ett speciellt tack till Christina för att du låter sakfrågan gå före prestige. Att rädda ansiktet på regiondirektören kan ni lätt fixa. Det har ni gjort förr.

Ert beslut på onsdag blir bra för kulturen och för hela Blekinge.

Ps. Kulturarbetarna lovar att den planerade musikdagen den 31 augusti ändå kommer att genomföras. Med andra ord – dubbel spelglädje.

2 svar på ”Politiska val löser problem

  1. Det gläder mig, Jan-Olof Petersson, fp, att vi är överens på en punkt – att Blekinge mycket snart måste bli en enda kommun. Tyvärr är du som politiker mycket ensam i denna din uppfattning.
    Däremot har jag betydligt svårare att förstå dina synpunkter när det gäller mitt förslag att låta Karlskrona bekosta lokaler åt Musik i Blekinge. Det måste vara upp till varje kommun om den vill satsa på kultur och på detta sätt stärka sin goodwill och därmed få en stark attraktionskraft. Det ska inte och bör inte vara enbart en fråga för regionen att stödja kultur på olika plan. Vad händer när regionen INTE stödjer kulturprojekt. Jo, då måste det som i Ronnebys fall med KROMA bli upp till kommunen att satsa. Regionen var inte villig att stödja konstnärer som är organiserade i KROMA. I dag är därför Ronneby med sitt vurmande för kulturen också klart ledande i länet inom detta område och det ger naturligtvis Ronneby extra goodwill att angränsande kommuners invånare gärna besöker Ronneby i sin utövning av kultur.
    Med ditt resonemang måste jag dra slutsatsen att Karlskrona kommun inte heller bör bygga det länge utlovade kulturhuset. Ska ett sådant bygge vänta tills Blekinge är en kommun, ja, då får sannolikt varken du eller jag uppleva den tilldragelsen.
    Dessutom vore det väl extra goodwill för Karlskrona om ni kunde satsa lite slantar på Musik i Blekinge. Att deras administration och scen finns i Karlskrona ser jag inte som en nackdel. Kulturen bör spridas och finnas i hela Blekinge.

  2. Jag gillar kreativa förslag och lösningar på låsningar. Att ge Jan Lennartsson rådet att Karlskrona kommun skulle betala Regionens hyreskostnad är problematisk av flera skäl vilket jag följaktligen Ogillar.
    Jag har en tid propagerat för sans i antalet offentliga institutioner / myndigheter och kommer fortsatt hävda att Blekinge inte är tillräckligt stort för 5 kommuner, ett landsting och en region. Att börja blanda bort korten genom interndebitering som Du Bengt ger råd om leder till otydlighet i respektive ”organs” ansvarsområde. Alltför ofta används interndebiteringsprincipen, vilket jag själv har flertalet dåliga erfarenheter av. Varje enskild enhet bör måste ska bära sina egna kostnader inte minst för att vara ”transparent” och få legitimitet så att du och vi vet vart våra skattepengar går till.

Kommentarer är stängda.