Karön – ett kravlöst kontrakt

Stopp och belägg. Nu får det räcka med negativa insändare i lokalpressen om hur misskött Karön är som turistmål.

Det är inte insändarskribenterna jag vill hänga. De har alla rätt i sin kritik. Tyvärr. Det brukar talas om turistfällor som ska locka till besök. I fallet med Karön blir det till en fälla som slår mot beslutande politiker och i slutändan även mot oss alla som vill Ronneby väl.

I dag publicerades ännu en insändare, denna gång med rubriken – ”Karön en pärla – men utan service”.

Karöbåten (Kallebåten) går sista turen kl. 19 och kiosk och servering vid Ekenäs stänger kl. 18 och tankning av båtar är otänkbar vid Skallatoft. Gästande båtfolk som anländer efter kl. 18 får ingen service.

Jag har läst avtalet/kontraktet mellan Ronneby kommun och arrendatorn av Karön, Ekenäs och tankstället. Allt detta regleras i avtalet, men jag vill mena att det är en skrift nästan helt utan förpliktelser. Några exempel:

”Bolaget har rätt att använda byggnaden med tankanläggning för försäljningsverksamhet av drivmedel och förvaring av detsamma.” Inget krav på att anläggningen ska vara öppen under vissa tider.

”Bolaget har rätt att i Villa Vassen, Ekenäs, bedriva caféverksamhet, livsmedelsförsäljning, försäljning av båttillbehör samt med verksamheten inom hyresobjektet förenlig verksamhet.” Inget krav på öppettider.

”För de bryggor som ingår i hyresobjektet äger bolaget rätt att upplåta båtplatser och bedriva gästhamnsverksamhet”. Inget krav på öppettider.

Även den kritiserade båttrafiken regleras i kontraktet. ” Bolaget ska bedriva båttransport mellan Ekenäs och Karön för att bereda allmänheten tillgång till Karön.”

”Verksamheten ska bedrivas från den 1 juni till och med den 31 augusti. Trafikering av sträckan ska ske dagligen mellan kl. 10.00 – 19.00.”

”Bolaget ansvarar för framtagande av tidtabell. Tidtabellen ska utformas i samråd med Ronneby kommun.”

Den dåliga turtätheten är således sanktionerad av Ronneby kommun. En turtäthet som nästan omöjliggör uthyrning av befintliga stugor på Karön.

För att bedriva den påtalade båttrafiken mellan Ekenäs och Karön ersätts bolaget med 200.000 kronor per säsong plus att man- ”har rätt att för båttransporterna ta ut och uppbära biljettintäkter, enligt taxa fastställd av Ronneby kommun.”

Bolaget i sin tur betalar 100.000 kronor per år för arrandet av det nu uppräknade jämte Karörestaurangen med utrusning. Av kontraktet framgår att ”bolaget har rätt att bedriva restaurangverksamhet i restaurangbyggnaden och att man förbinder sig att ha öppet under perioden 15 juni – 15 augusti. Inget krav på antalet dagar i veckan som restaurangen ska vara öppen. 

Med andra ord ett nästan helt kravlöst kontrakt och där det ställs krav, uppfylls inte dessa.  Trots detta ger avtalet arrendatorn 100.000 kronor i vinst/år – utan att avtalet behöver följas. Så dåliga kontrakt gynnar ingen turism. Betänk att det handlar om 100 000 kronor av våra skattemedel som inte ger oss möjlighet att utnyttja Karön – denna pärla!